Honda CR-V, 1998г., Газ/Бензин, 129621 км

Honda CR-V, 1998г., Газ/Бензин, 129621 км