Регистрация | Вход или
Обяви за продажба на автомобили, джипове, бусове, мотори, камиони и др. - AutoBazar.bg
   

Помощ

    Donate❤️     Всички обяви     Реклама     Безплатни обяви

  Общи условия за ползване

  Управление на моите обяви

  Често задавани въпроси

  Сигурност и безопастност

  Защита на личните данни

     СУПЕР БОНУС

     TOP обяви

     VIP обяви

     Статус СПЕШНО!

     Бутон "ОБНОВИ"


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в autobazar.bg - модерна онлайн платформа за публикуване на АВТО ОБЯВИ.

Ако имате някакви въпроси или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция "Връзка с нас".

УКАЗАТЕЛ:

· ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ

· ТЕРМИНОЛОГИЯ

· ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В AUTOBAZAR.BG

· ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ

· ИЗТРИВАНЕ НА ПРОФИЛ

· ПРАВА НА AUTOBAZAR.BG

· ОТГОВОРНОСТ НА AUTOBAZAR.BG И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. С използване на интернет сайта www.autobazar.bg, всяко негово меню, поддомейн (subdomain), категория или подкатегория, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено от използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта, както и от всички други условия, произтичащи от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си autobazar.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ако лицето не желае да стане ПОТРЕБИТЕЛ и ползвател на услугите на autobazar.bg, ако не желае да предоставя данни и информация (Политика за защита на личните данни) и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

3. УСЛУГИТЕ, предлагани от autobazar.bg, не са предназначени за лица, ненавършили 18 години. Тези лица следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се запознава с актуализирания списък на забранените АРТИКУЛИ преди публикуването на всяка нова ОБЯВА. И двете страни ще считат, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил и ще се съобразява с този списък при всяко следващо ползване на УСЛУГИТЕ на autobazar.bg

4. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Autobazar.bg не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Актуален вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ може да се види на адрес: autobazar.bg/pages/help.php
Актуален вариант на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ може да се види на адрес: autobazar.bg/pages/cookiepolicy.php

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на AUTOBAZAR.BG служат за регулация на взаимоотношенията между autobazar.bg, от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на интернет сайтa autobazar.bg, от друга.

2. AUTOBAZAR.BG:

Създадената от AUTOBAZAR.BG интернет платформа за публикуване на онлайн обяви, оперираща под домейна autobazar.bg.

3. ПОТРЕБИТЕЛ:

Физическо или юридическо лице, подаващо ОБЯВА в autobazar.bg, което е било регистрирано и се съгласило с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, и в резултат на това му е създаден ПРОФИЛ в autobazar.bg.

4. УСЛУГИ:

Достъп до информационните ресурси на сайта, публикуване на обяви в сайта, създаване и персонализация на потребителски ПРОФИЛ след РЕГИСТРАЦИЯ, възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите, възможност за участие във форуми, абонамент за новини, други услуги свързани с дейността на сайта.

5. РЕГИСТРАЦИЯ:

Процедурата по създаване на нов ПРОФИЛ. Като се регистрирате се съгласявате с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

6. ПРОФИЛ:

Сбор от информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ със създадено от него потребителско име, аватар и парола за вход. В ПРОФИЛА се събират данни и информация за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ в autobazar.bg, организирана от AUTOBAZAR.BG.

7. ОФЕРТА, ОБЯВА:

Безплатна ОБЯВА за продажба и/или за търсене на стоки или извършване/търсене на услуги.

8. АРТИКУЛ:

Стока или услуга, които могат да бъдат предмет на ОБЯВА съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

9. ПРОДАВАЧ:

ПОТРЕБИТЕЛ, който предлага АРТИКУЛИ чрез пускането на ОБЯВА в autobazar.bg.

10. КУПУВАЧ:

ПОТРЕБИТЕЛ, който купува или наема АРТИКУЛИ чрез autobazar.bg.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В AUTOBAZAR.BG:

1. Като подавате ОБЯВА се съгласявате с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта. С подаването на ОБЯВА давате съгласието си персоналните ВИ данни да се съхраняват в базата данни на autobazar.bg, в съответствие със законовите норми.

2. Заглавията и текста на ОБЯВИТЕ се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състоянието, произхода, марката или производителя.

3. За да се направи ОБЯВА за предлагане или търсене на АРТИКУЛ в autobazar.bg, ПРОДАВАЧЪТ следва да попълни формуляр за ОБЯВА в autobazar.bg, където трябва да посочи заглавие на ОБЯВАТА и описание на АРТИКУЛА, да избере най-подходящата категория за АРТИКУЛА, да посочи цена или условията за определяне на цената и да определи местоположението на предлагания АРТИКУЛ.

4. ОБЯВАТА трябва да е с ясно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа,да не съдържаща повече от една предлагана услуга или стока, с правилно попълнени задължителни полета. ОБЯВАТА не трябва да съдържа некоректна, погрешна или подвеждаща другите потребители информация, цена или характеристика за стока или услуга. Снимките трябва да са качествени и да съответстват на конкретното предложение.

5. ОБЯВИ, в които се предлагат АРТИКУЛИ безплатно, попадат в специална категория "Подарявам" в autobazar.bg.

6. Обяви, неотговарящи на съответната рубрика и на правилата, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на Модератор.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в ОБЯВАТА, и за грешки или неточности в описанието на АРТИКУЛА.

8. ОБЯВИТЕ се публикуват за срок от 18 месеца.

9. След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълни формуляра за публикуване на ОБЯВАТА и натисне бутона "Добави", ОБЯВАТА му се публикува в autobazar.bg или изчаква да бъде одобрена от Модератор преди да стане активна. Администраторите и Модераторите имат право по собствена преценка да премахват, редактират и преместват обяви в други, по-подходящи категории, когато те са в разрез с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, или са забранени.

10. VIP ОБЯВИТЕ се публикуват за срок от 10 дни. Изпращането на SMS за промотирана ОБЯВА не гарантира публикуването на ОБЯВАТА в autobazar.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.

11. Не се допуска:

- Публикуването на една и съща ОБЯВА повече от един път, в няколко рубрики или райони.

- Предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и онагледена с различни снимки.

- Публикуването на информация,която не касае конкретната стока или услуга, предмет на ОБЯВАТА, публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието, в т. ч. уеб адреси, телефони, скайп и др.

- Изброяването на допълнителни продукти или марки, предлагани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

- Използването на нецензурни, обидни изрази, текстове и снимки, насочени да увредят имиджа или достойнството на други лица.

- Публикуване или друго предаване на съдържание на ОБЯВА, което е неправомерно по смисъла на закона или в резултат на други договорни или поверителни отношения, или което е вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, неприлично, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини.

- Публикуване или друго предаване на съдържание на ОБЯВА, което нарушава авторско, патентно, търговско, или друго пpаво на собственост, на която и да е страна.

- Формулиране, изпращане, публикуване или друго предаване на материали, съдържащи компютърни вируси, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

- Публикуването на ОБЯВИ с телефони с добавена стойност без да е изрично посочено в текста на ОБЯВАТА заедно с тарифата им.

- Публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, публикуването на линкове към други сайтове за ОБЯВИ.

- Директна нерегламентирана реклама.

- Предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

- Копирането на снимки и текстове от ОБЯВИ на други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и на снимки с логото на други сайтове. За стоки "втора употреба" е задължително качването на поне една собствена снимка на предлагания АРТИКУЛ.

- Публикуването на ОБЯВИ с текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите ОБЯВИ;

- Публикуването на ОБЯВИ съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, съдържащи фрази, които привличат измамно ПОТРЕБИТЕЛЯ да насочи вниманието си към тях в списък от ОБЯВИ или мамят системата да ги постави на първо място в списък от ОБЯВИ, с множество правописни грешки,и на ОБЯВИ, изискващи пълно или частично предплащане на стоката или услугата.

- Публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание.

- Публикуване на ОБЯВИ със статус "Безплатно" с рекламна цел - за АРТИКУЛИ, които не се подаряват или предлагат безплатно.

При неспазване на ограниченията, описани в т.11 на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, нарушението ще бъде коригирано, ако е възможно, от модератор на сайта, или обявата ще бъде заличена. При многократни нарушения на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, и в частност на ограниченията по т.11 от тях, достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до сайта ще бъде блокиран. Същата мярка, но при еднократно нарушение, се прилага при публикуване на обява, съдържаща ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ.

ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ:

- Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или законни интереси на трети лица.

- Артикули с порнографско съдържание, материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение.

- Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на омраза на каквато и да е основа.

- Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето или околната среда

- Психотропни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици, и всички други субстанции използвани за заместители, независимо от това дали притежаването и търговията с такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

- Експлозиви и пиротехнически материали (в т.ч. фойерверки, ракети и др.)

- Алкохол, тютюн и тютюневи изделия.

- Медицински продукти, хомеопатични и лекарствени средства.

- Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и др. външни органи, при положение, че не са забранени за продажба от закона.

- Артикули, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите.

- Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", тестов, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти.

- Рибарски инструменти и приспособления, ограничени от закона.

- Оръжия (както и частите за оръжия) и муниции, изискващи притежаването на подходящо разрешително или регистрация, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, независимо от това дали притежанието и търговията с тях са ограничени от закона.

- Храни, хранителни продукти, с изключение на сухи храни, пакетирани, в срок на годност.

- Бельо втора употреба.

ПЛАЩАНИЯ

Потребителите на autobazar.bg имат възможност за използване от допълнителни платени услуги за промотиране на ОБЯВИТЕ им в autobazar.bg. Плащанията за УСЛУГИТЕ, предлагани чрез сайта autobazar.bg, се извършват в брой (EasyPay), Visa, MasterCard, Visa Electron, с банков превод, на банкомат, ePay.bg, PayPal.com, или чрез мобилните оператори на територията на Република България посредством SMS (Short Message Services). Цените на УСЛУГИТЕ се обявяват на сайта. AUTOBAZAR.BG не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да се откаже от УСЛУГА и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тя вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява.

ИЗТРИВАНЕ НА ПРОФИЛА

Потребителят може да прекрати отношенията си с autobazar.bg по всяко време, като изтрие своя ПРОФИЛ. Той може да го осъществи, като влезе в своя ПРОФИЛ с името и паролата си и натисне линка "Изтриване на моят профил". След извършването на гореописаните действия споразумението ще се прекрати след изтичане на 3 месеца от датата на приключване на последната покупка или продажба на продукти от Потребителя .

ПРАВА НА AUTOBAZAR.BG

AUTOBAZAR.BG има право:

1. Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

2. Да блокира достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до ПРОФИЛА му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

3. Да разреши или да откаже създаването на нов ПРОФИЛ от ПОТРЕБИТЕЛ, чийто ПРОФИЛ е блокиран, ограничен или заличен.

4. Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде премахната или преместена в друга категория, която Модератор на сайта счита, че е правилна и подходяща за съответната обява, без предупреждение.

5. Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им в УЕБСАЙТА, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

6. Да прави промени в УЕБСАЙТА и УСЛУГИТЕ във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на УСЛУГИТЕ, да разширява или стеснява обхвата на УСЛУГИТЕ по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. AUTOBAZAR.BG може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители. AUTOBAZAR.BG има право без предварително уведомление да променя цените на определени или всички платени услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

ОТГОВОРНОСТ НА AUTOBAZAR.BG И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. Потребителското име, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира,му дава само правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на системата на autobazar.bg . Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ промени потребителското си име, AUTOBAZAR.BG не носи отговорност за истинността на новото потребителско име и дали то засяга права на трети лица, като право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

2. Използвайки УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне ОБЯВА, която има обиден, неприличен или неприемлив характер, тъй ката обявите се публикуват в реално време и е невъзможно да се направи предварителна проверка на съдържанието им. При никакви обстоятелства autobazar.bg не носи отговорност за каквото и да е съдържание на ОБЯВА, създадена от ПОТРЕБИТЕЛ, включително за грешки и пропуски в нея или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на ОБЯВА, публикувана, изпратена или предадена по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

3. AUTOBAZAR.BG не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните ОБЯВИ. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните ОБЯВИ и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в ОБЯВИТЕ не се съдържа подвеждаща информация.

4. Потребителят е длъжен да се запознава с актуализирания списък на забранените АРТИКУЛИ преди публикуването на всяка нова ОБЯВА. И двете страни ще приемат, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил и ще се съобразява с този списък при всяко следващо ползване на УСЛУГИТЕ.

5. AUTOBAZAR.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване или невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на Администратора и други, на УСЛУГИТЕ.

6. AUTOBAZAR.BG не носи отговорност за действията или бездействията на ПОТРЕБИТЕЛИ на платформата autobazar.bg, включително и в случай, че те не спазват уговорките по договорите си, сключени с други ПОТРЕБИТЕЛИ за покупко – продабжа.

7. За всички неуредени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Помощ    |    Често задавани въпроси    |    Защита на личните данни    |    Връзка с нас    |    Реклама    |    Карта на сайта   

© AutoBazar.bg | Използването на autobazar.bg или пубикуването на обява в сайта означава съгласие с Общи условия и Политика за личните данни на autobazar.bg